日記

Tôi quyết định viết nhật ký từ ngày hôm nay. Mục đích cũa viết nhật ký là học tiếng việt Phát âm tiếng việt cũa tôi là không tốt. Tôi cũng không hiễu ký hiệu ngữ âm tốt. Tôi viết nhật ký, tôi nghĩ rằn... 続きを読む